Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-55

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 14157:2018
EN 14157:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-02-17
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне устойчивостта на изтриване
Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance
БДС EN ISO 14688-2:2018
EN ISO 14688-2:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-02-17
Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 2: Принципи за класификация (ISO 14688-2:2017)
Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification (ISO 14688-2:2017)
БДС EN ISO 17892-10:2019
EN ISO 17892-10:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-02-17
Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 10: Изпитване на директно срязване (ISO 17892-10:2018)
Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 10: Direct shear tests (ISO 17892-10:2018)
БДС EN ISO 22477-1:2019
EN ISO 22477-1:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-02-17
Геотехнически изследвания и изпитвания. Изпитване на геотехнически конструкции. Част 1: Изпитване на пилоти: пробно натоварване посредством статична компресия (ISO 22477-1:2018, коригирана версия 2019-03)
Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 1: Testing of piles: static compression load testing (ISO 22477-1:2018, Corrected version 2019-03)
БДС ISO 18747-1:2020
ISO 18747-1:2018
Етап: Решение за отхвърляне на проекта
ТК-55
2020-01-10
Определяне на плътността на частиците посредством методи за утаяване. Част 1: Подход чрез изопикнотична инетрполация (ISO 18747-1:2018)
Determination of particle density by sedimentation methods - Part 1: Isopycnic interpolation approach
БДС ISO 21283:2020
ISO 21283:2018
Етап: Решение за отхвърляне на проекта
ТК-55
2020-01-10
Желeзни руди. Определяне на специфична плътност. Метод за изпитване с използване на апарат за пропускливост на въздуха (Blaine) (ISO 21283:2018)
Iron ores - Determination of specific surface area - Test method using air-permeability apparatus (Blaine)
СД ISO/TR 4688-1:2019
ISO/TR 4688-1:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-04-10
Железни руди. Определяне на алуминий. Част 1: Пламъчен атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO/TR 4688-1:2017)
Iron ores - Determination of aluminium - Part 1: Flame atomic absorption spectrometric method
СД ISO/TR 9686:2019
ISO/TR 9686:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-55
2020-04-10
Директно редуцирано желязо. Определяне на въглерод и/или сяра. Метод с високочестотно изгаряне и измерване с инфрачервени лъчи (ISO/TR 9686:2017)
Direct reduced iron - Determination of carbon and/or sulfur - High-frequency combustion method with infrared measurement

8 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1