Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-51

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС ISO 11726:2018
ISO 11726:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-51
2019-11-28
Твърди минерални горива. Указания за валидирането на алтернативни методи за анализ
Solid mineral fuels - Guidelines for the validation of alternative methods of analysis
БДС ISO 11760:2019
ISO 11760:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-51
2019-11-28
Класификация на въглища (ISO 11760:2018)
Classification of coals
БДС ISO 13605:2019
ISO 13605:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-51
2020-03-23
Твърди минерални горива. Главни и второстепенни елементи в пепел от въглища и в пепел от кокс. Дисперсионен рентгено-флуоресцентен спектрометричен метод на база дължина на вълната (ISO 13605:2018)
Solid mineral fuels - Major and minor elements in coal ash and coke ash - Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method
БДС ISO 13909-7:2017
ISO 13909-7:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-51
2020-03-23
Черни и антрацитни въглища и кокс. Механизирано вземане на проби. Част 7: Методи за определяне прецизността на вземане на проби, подготовка на проба и изпитване
Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing
БДС ISO 14180:2018
ISO 14180:2017
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-51
2019-11-28
Твърди минерални горива. Ръководство за вземане на проби от въглищни пластове
Solid mineral fuels - Guidance on the sampling of coal seams
БДС ISO 7404-1:2017
ISO 7404-1:2016
Етап: Включен в работната програма
ТК-51
2017-02-28
Методи за петрографски анализ на въглища. Част 1: Речник
Methods for the petrographic analysis of coals - Part 1: Vocabulary

6 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1