Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиПреводи към ТК-44

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1307:2014+A3:2019
EN 1307:2014+A3:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-03-21
Текстилни подови покрития. Класификация
Textile floor coverings - Classification
БДС EN 16779-1:2018
EN 16779-1:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-07-10
Текстилни изделия за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване на олекотени завивки за детски кошарки. Част 1: Олекотени завивки (с изключение на пликове)
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children''s cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers)
БДС EN 16780:2018
EN 16780:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-07-10
Текстилни изделия за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване на детски текстилни обиколници/протектори
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children''s cot bumpers
БДС EN 16781:2018
EN 16781:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-07-10
Текстилни изделия за отглеждане на малки деца. Изисквания за безопасност и методи за изпитване на детски спални чували
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children''s sleep bags for use in a cot
БДС EN ISO 12138:2018
EN ISO 12138:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-03-21
Текстил. Процедури за домашно пране на текстил преди изпитване на възпламенимост (ISO 12138:2017)
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO 12138:2017)
БДС EN ISO 15496:2018
EN ISO 15496:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-06-17
Текстил. Измерване пропускливостта на водни пари през текстил за целите на контрола на качеството (ISO 15496:2018)
Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO 15496:2018)
БДС EN ISO 15797:2018
EN ISO 15797:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-44
2019-05-13
Текстил. Процедури за изпитване на работно облекло на индустриално пране и заключително обработване (ISO 15797:2017)
Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (ISO 15797:2017)

7 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1