Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-11 - Time: 00:19


Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 15316-4-1:2017
EN 15316-4-1:2017
Етап: Стандартизационна редакция
ТК-41
2020-04-17
2020-05-15
Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-1: Системи за отопляване на помещения и генериране на DHW, системи с горене (котли, биомаса), модули М3-8-1, М8-8-1
Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1

1 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved