Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-15 - Time: 03:46


Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 60079-10-1:2016
EN 60079-10-1:2015
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-38
2020-04-22
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015)
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
БДС EN 60745-2-3:2011/A2:2013
EN 60745-2-3:2011/A2:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-38
2014-10-10
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, с промени)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
БДС EN 62841-1:2015/AC:2015
EN 62841-1:2015/AC:2015
Етап: Включен в работната програма
ТК-38
2018-02-23
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 62841-1:2014/Cor.2:2015)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements
БДС EN 62841-2-4:2014/AC:2015
EN 62841-2-4:2014/AC:2015
Етап: Включен в работната програма
ТК-38
2018-02-20
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за ръчни шлифовъчни машини и полировъчни машини, различни от дисков тип машини (IEC 62841-2-4:2014/Cor. 1:2015)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type (IEC 62841-2-4:2014, modified)

4 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved