Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППреводи към ТК-38

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 60079-10-1:2016
EN 60079-10-1:2015
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-38
2020-04-22
Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2015)
Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
БДС EN 60745-2-3:2011/A2:2013
EN 60745-2-3:2011/A2:2013
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-38
2014-10-10
Ръчни електроинструменти. Безопасност. Част 2-3: Специфични изисквания за шлифовъчни машини, полировъчни машини и дисков тип шлифовъчни машини с шкурка (IEC 60745-2-3:2006/A2:2012, с промени)
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders
БДС EN 62841-1:2015/AC:2015
EN 62841-1:2015/AC:2015
Етап: Включен в работната програма
ТК-38
2018-02-23
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 62841-1:2014/Cor.2:2015)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: General requirements
БДС EN 62841-2-4:2014/AC:2015
EN 62841-2-4:2014/AC:2015
Етап: Включен в работната програма
ТК-38
2018-02-20
Ръчни електроинструменти, преносими електроинструменти и машини за тревни площи и градини. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за ръчни шлифовъчни машини и полировъчни машини, различни от дисков тип машини (IEC 62841-2-4:2014/Cor. 1:2015)
Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type (IEC 62841-2-4:2014, modified)

4 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1