Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-15 - Time: 04:30


Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 13001-3-3:2015
EN 13001-3-3:2014
Етап: Техническа редакция
ТК-31
2019-12-02
2020-01-07
Кранове. Общо проектиране. Част 3-3: Гранични състояния и доказване на годността на контактите колело/релса
Cranes - General design - Part 3-3: Limit states and proof of competence of wheel/rail contacts
БДС EN 13135:2013+A1:2018
EN 13135:2013+A1:2018
Етап: Техническа редакция
ТК-31
2020-03-23
Кранове. Безопасност. Проектиране. Изисквания за обзавеждането
Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment
БДС EN 14492-2:2019
EN 14492-2:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-31
2020-03-23
Кранове. Механично задвижвани лебедки и подемни устройства. Част 2: Механично задвижвани подемни устройства
Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists

3 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved