Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-30

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1011-2:2006
EN 1011-2:2001
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2019-02-20
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
БДС EN 1011-2:2006/A1:2006
EN 1011-2:2001/A1:2003
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2019-02-10
2018-03-18
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
БДС EN 1011-3:2019
EN 1011-3:2018
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2020-03-27
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчиви стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
БДС EN 1792:2006
EN 1792:2003
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2018-11-22
Заваряване. Многоезичен списък на термините за заваряване и подобни процеси
Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
БДС EN ISO 14731:2019
EN ISO 14731:2019
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2020-02-24
Координация (надзор) на заваряването. Задачи и отговорности (ISO 14731:2019)
Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2019)
БДС EN ISO 23277:2015
EN ISO 23277:2015
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2020-02-24
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с проникващи течности на заварени съединения. Нива на приемане (ISO 23277:2015)
Non-destructive testing of welds - Penetrant testing - Acceptance levels (ISO 23277:2015)
БДС EN ISO 23278:2015
EN ISO 23278:2015
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2020-02-24
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-прахово изпитване на заварени съединения. Нива на приемане (ISO 23278:2015)
Non-destructive testing of welds - Magnetic particle testing - Acceptance levels (ISO 23278:2015)

7 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1