Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Преводи към ТК-30

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1011-2:2006
EN 1011-2:2001
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2019-02-20
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
БДС EN 1011-2:2006/A1:2006
EN 1011-2:2001/A1:2003
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2019-02-10
2018-03-18
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 2: Електродъгово заваряване на феритни стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
БДС EN 1011-3:2019
EN 1011-3:2018
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2019-03-04
Заваряване. Препоръки за заваряване на метални материали. Част 3: Електродъгово заваряване на корозионноустойчиви стомани
Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 3: Arc welding of stainless steels
БДС EN 1792:2006
EN 1792:2003
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2018-11-22
Заваряване. Многоезичен списък на термините за заваряване и подобни процеси
Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
БДС EN ISO 10675-1:2017
EN ISO 10675-1:2016
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2019-01-14
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO 10675-1:2016)
Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2016)
БДС EN ISO 14731:2019
EN ISO 14731:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-30
2019-07-05
Координация (надзор) на заваряването. Задачи и отговорности (ISO 14731:2019)
Welding coordination - Tasks and responsibilities (ISO 14731:2019)
БДС EN ISO 17635:2017
EN ISO 17635:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-30
2019-04-12
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Общи правила за метални материали (ISO 17635:2016)
Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials (ISO 17635:2016)
БДС EN ISO 17636-1:2013
EN ISO 17636-1:2013
Етап: Техническа редакция
ТК-30
2019-01-14
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO 17636-1:2013)
Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 1: X- and gamma-ray techniques with film (ISO 17636-1:2013)
БДС EN ISO 17637:2017
EN ISO 17637:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-30
2019-05-13
Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Визуално изпитване на заварени чрез стопяване съединения (ISO 17637:2016)
Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637:2016)

9 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1