Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-07-11 - Time: 01:03


Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 12756:2003
EN 12756:2000
Етап: Включен в работната програма
ТК-2
2020-03-09
Механични уплътнения. Основни размери, означение и кодове на материалите
Mechanical seals - Principal dimensions, designation and material codes

1 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved