Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПреводи към ТК-96

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN 1026:2016
EN 1026:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-96
2020-06-02
Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване
Windows and doors - Air permeability - Test method
БДС EN 1158:2002/A1:2003
EN 1158:1997/A1:2002
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-96
2011-07-07
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Door cordinator devices - Requirements and test methods
БДС EN 1158:2002/A1:2003/AC:2006
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-96
2011-07-07
Строителен обков. Координатори при затваряне на врати. Изисквания и методи за изпитване
Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods
БДС EN 12207:2017
EN 12207:2016
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-96
2020-07-24
Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация
Windows and doors - Air permeability - Classification
БДС EN 12453:2017
EN 12453:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-96
2020-03-10
2020-04-15
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods
БДС EN 12978:2003+A1:2010
EN 12978:2003+A1:2009
Етап: Предаден за превод
ТК-96
2017-03-08
2017-06-30
Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Устройства за безопасност на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване
Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods
БДС EN 13050:2011
EN 13050:2011
Етап: Постъпване в отдел „ИД” след коригиране
ТК-96
2020-08-05
Окачени фасади. Водонепропускливост. Лабораторно изпитване при динамични условия на въздушно налягане и пръскане с вода
Curtain Walling - Watertightness - Laboratory test under dynamic condition of air pressure and water spray
БДС EN 14351-2:2019
EN 14351-2:2018
Етап: Включен в работната програма
ТК-96
2020-03-25
2020-05-11
Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 2: Вътрешни врати
Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets

8 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1