Logo Български институт за стандартизация
България, София 1797,
ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13,
тел.: +359 2 8174 525
Date: 2020-06-03 - Time: 07:27


Номер
ТК
Начало
Край
БДС ISO 16355-3:2019
ISO 16355-3:2019
Етап: Решение за отхвърляне на проекта
ТК-12
2019-05-28
Приложение на статистически и свързаните с тях методи за нови технологии и процеси за разработване на продукти. Част 3: Количествени подходи за получаване на мнение на клиенти (voice of customer) и мнение от заинтересовани страни (voice of stakholders) (ISO 16355-3:2019)
Applications of statistical and related methods to new technology and product development process - Part 3: Quantitative approaches for the acquisition of voice of customer and voice of stakeholder
БДС ISO 22514-4:2016
ISO 22514-4:2016
Етап: Предаден за превод
ТК-12
2020-02-21
2020-05-31
Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 4: Оценки за възможностите на процеса и измерване на изпълнението
Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 4: Process capability estimates and performance measures
БДС ISO 22514-5:2019
ISO 22514-5:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-12
2020-02-21
2020-05-31
Статистически методи в управлението на процес. Възможности и изпълнение. Част 5: Оценки за възможностите на процеса и представяне на характеристиките на качествени признаци (ISO 22514-5:2019)
Statistical methods in process management - Capability and performance - Part 5: Process capability estimates and performance for attributive characteristics
БДС ISO 28590:2018
ISO 28590:2017
Етап: Предаден за превод
ТК-12
2019-09-17
2019-11-30
Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Въведение към серията стандарти ISO 2859 за вземане на извадки за контрол по качествени признаци
Sampling procedures for inspection by attributes - Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes

4 намерени, страница 1 от 1

Copyright © www.bds-bg.org All Rights Reserved