Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПреводи към ТК-11

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN ISO 17226-1:2019
EN ISO 17226-1:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-11
2020-02-20
Обработени кожи. Химично определяне на съдържанието на формалдехид. Част 1: Метод чрез използване на високоефективна течна хроматография (ISO 17226-1:2018)
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO 17226-1:2018)
БДС EN ISO 17226-2:2019
EN ISO 17226-2:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-11
2020-02-20
Обработени кожи. Химично определяне на съдържанието на формалдехид. Част 2: Метод чрез използване на колориметричен анализ (ISO 17226-2:2018)
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO 17226-2:2018)
БДС EN ISO 17696:2019
EN ISO 17696:2018
Етап: Включен в работната програма
ТК-11
2020-02-19
Обувки. Методи за изпитване на горни части (саи), подплати и стелки. Здравина на раздиране (ISO 17696:2004)
Footwear - Test methods for uppers, linings and insocks - Tear strength (ISO 17696:2004)
БДС EN ISO 17700:2019
EN ISO 17700:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-11
2020-02-20
Обувки. Методи за изпитване на горни части (саи) и стелки. Устойчивост на цвета на триене и избледняване (ISO 17700:2019)
Footwear - Test methods for upper components and insocks - Colour fastness to rubbing and bleeding (ISO 17700:2019)
БДС EN ISO 17702:2019
EN ISO 17702:2018
Етап: Включен в работната програма
ТК-11
2020-02-19
Обувки. Методи за изпитване на горни части (саи). Водоустойчивост (ISO 17702:2003)
Footwear - Test methods for uppers - Water resistance (ISO 17702:2003)
БДС EN ISO 17706:2019
EN ISO 17706:2018
Етап: Включен в работната програма
ТК-11
2020-02-19
Обувки. Методи за изпитване на горни части (саи). Устойчивост на скъсване и удължение (ISO 17706:2003)
Footwear - Test methods for uppers - Tensile strength and elongation (ISO 17706:2003)
БДС EN ISO 17709:2019
EN ISO 17709:2018
Етап: Включен в работната програма
ТК-11
2020-02-19
Обувки. Местоположение за вземане на проби, подготовка и продължителност на кондициониране на проби и пробни тела (ISO 17709:2004)
Footwear - Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces (ISO 17709:2004)
БДС EN ISO 23910:2019
EN ISO 23910:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-11
2020-02-20
Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Измерване съпротивлението на раздиране на бод (ISO 23910:2019)
Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2019)
БДС ISO 9407:2019
ISO 9407:2019
Етап: Предаден за превод
ТК-11
2020-02-20
Размери на обувки. Мондопойнт система за оразмеряване и маркиране (ISO 9407:2019)
Footwear sizing - Mondopoint system of sizing and marking

9 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1