Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППреводи към ТК-11

Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
ТК
Начало
Край
БДС EN ISO 11640:2018
EN ISO 11640:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-11
2019-06-07
Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета при възвратно-постъпателно триене (ISO 11640:2018)
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (ISO 11640:2018)
БДС EN ISO 17708:2018
EN ISO 17708:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-11
2019-06-07
Обувки. Методи за изпитване на готова обувка. Здравина на залепване на саята към ходилото (ISO 17708:2018)
Footwear - Test methods for whole shoe - Upper sole adhesion (ISO 17708:2018)
БДС EN ISO 4045:2018
EN ISO 4045:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-11
2019-06-07
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на pH и на диференциалното число на воден екстракт (ISO 4045:2018)
Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO 4045:2018)
БДС EN ISO 4048:2018
EN ISO 4048:2018
Етап: Предаден в отдел „ИД”
ТК-11
2019-06-07
Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на веществата, разтворими в дихлорометан, и на съдържанието на свободни мастни киселини (ISO 4048:2018)
Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO 4048:2018)

4 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1