Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 50.98 - Спрян проект
Начало: 2019-10-09
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 12635:2017 CEN/TC 33

Заглавие на български

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Информация за употреба

Заглавие на английски

Industrial, commercial and garage doors and gates - Information for use

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя информацията която се предоставя от производителя на вратата и производителя на съставните части, за да се осигури безопасен монтаж, задвижване, употреба (включително поддръжка и ремонт) на врати, портали и бариери, предназначени за инсталиране в области достъпни за хора, и с основно предназначение да дава безопасен достъп за стоки и превозни средства. Този европейски стандарт обхваща също врати за търговски сгради, като ролетните врати и решетки, използвани в търговските обекти, които са основно за достъп на хората, а не на превозни средства или стоки. Този европейски стандарт се прилага за ръчно задвижвани врати и механизирано задвижвани врати, за да се врати и части, предназначени да бъдат монтирани от "непрофесионални монтажници" и следователно може да се прилага за монтирането и използването на обновяване на съставните елементи. Европейският стандарт се прилага само по отношение на вратите и съставните елементи, произведени след датата на публикуване.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the information to be provided to ensure safe use, including installation, maintenance and repair and dismantling of manual and power operated industrial, commercial and garage doors and gates and barriers intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. This European Standard also covers power operated vertically moving commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles, used in retail premises which are mainly provided for goods protection. This European Standard does not apply to: - lock gates and dock gates; - doors on lifts; - doors on vehicles; - armoured doors; - doors mainly for the retention of animals, unless they are at the site perimeter ; - theatre textile curtains; - horizontally moving power operated doors mainly intended for pedestrian use; - doors outside the reach of people (such as crane gantry fences); - railway barriers; - barriers intended solely for use by pedestrians; - barriers used solely for vehicles on motorways. Whenever the term "door" is used in this document, it is deemed to cover the full scope of types and variances of doors, gates and barriers defined by the scope of this Standard.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти