Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 90.20 - БДС в процес на периодичен преглед
Начало: 2020-07-02
Край: 2020-11-02
Статус: Действащ

Заглавие на български

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Резби на питателни отвори

Заглавие на английски

Няма информация

Област на действие на български

1. Стандартът съответствува на СТ на СИВ 331-76. 2. Стандартът се отнася за едностъпални хидравлични еднодействуващи цилиндри за номинално налягане Рп = 16 МРа при максимална теоретична скорост на буталото (плунжера) до 0,5 m/s и определя присъединителните размери на отворите за подаване и отвеждане на работната течност. Стандартът не се отнася за присъединителните размери на питателните отвори на хидравлични цилиндри със специална конструкция

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Забележка

Изменение в Бюлетин 5/89


Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти