Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 40.10 - Превод на проекта на официалните езици (CEN)
Начало: 2020-10-01
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12697-38 CEN/TC 227

Заглавие на български

Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 38: Общо оборудване и калибриране

Заглавие на английски

Bituminous mixtures - Test methods - Part 38: Common equipment and calibration

Област на действие на български

Този документ определя общи изисквания за общо изпитвателно оборудване, процедури за калибриране и реагенти за изпитване на битумни материали в серията стандарти EN 12697. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Този документ използва препратка към изискванията за общо оборудване и калибриране, подготвени за инертни материали. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Органите, осигуряващи акредитация на изпитвателно оборудване, може да се наложи да разгледат алтернативни изисквания и / или честоти на калибриране, за да покрият възможностите на националните изисквания за здраве и безопасност, регулаторни и законодателни изисквания. Също така се дават съвети относно препоръки за лабораторно управление (приложение А), за точността на измерването (приложение Б) и за закръгляване на стойностите за отчетените резултати (приложение В).

Област на действие на английски

This document specifies general requirements for common test equipment, calibration procedures and reagents for the testing of bituminous materials in the EN 12697 series of standards. NOTE 1 This document makes use by reference of the requirements for common equipment and calibration prepared for aggregates. NOTE 2 Bodies providing accreditation of test equipment may need to consider alternative requirements and/or calibration frequencies in order to cover the possibilities of National Health & safety, regulatory and legislative requirements. Advice is also given on recommendations for laboratory management (Annex A), on the accuracy of measurement (Annex B) and on the rounding of values for reported results (Annex C).

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти