Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 40.10 - Превод на проекта на официалните езици (CEN)
Начало: 2020-09-25
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12697-15 CEN/TC 227

Заглавие на български

Битумни смеси. Методи за изпитване. Част 15: Определяне на сегрегационната чувствителност

Заглавие на английски

Bituminous mixtures - Test methods - Part 15: Determination of the segregation sensitivity

Област на действие на български

Този документ определя метод за изпитване за определяне на качеството на смесване и тенденцията на сегрегация в състава на горещи битумни смеси. Този метод за изпитване се счита за подходящ за целите на смесения дизайн и за информация за клиента. ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод за изпитване се основава на горещи битумни смеси. Няма опит за други видове битумни смеси, напр. асфалтобетон с битумни емулсии.

Област на действие на английски

This document specifies a test method for the determination of the mixing quality and the tendency of segregation in composition of hot bituminous mixtures. This test method is considered suitable for mix-design purposes and for client information. NOTE This test method is based on hot bituminous mixtures. There is no experience for other types of bituminous mixtures, e.g. asphalt concrete with bituminous emulsions.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти