Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 10.99 - Решение за приемане на новата тема
Начало: 2020-08-20
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1097-1 rev CEN/TC 154

Заглавие на български

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне устойчивостта на износване (micro-Deval)

Заглавие на английски

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval)

Област на действие на български

В този европейски стандарт е описан сравнителен метод, използван за определяне на типа в случай на спор относно определяне на съпротивлението на износване на едри скални материали (основен текст) и скални материали за баластова призма в железопътното строителство (приложение А). За други цели, в частност за производствен контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителен метод. Пробите обикновено се изпитват в мокро състояние, но е възможно също изпитването да се провежда и в сухо състояние. Стандартът се прилага за естествени, изкуствени или рециклирани скални материали, използвани за сгради или в инженернни съоръжения. Сравнитилното изпитване се извършва с добавяне на вода. В приложение В(информационно) са дадени подробности за това как да се извършва изпитването без добавяне на вода.

Област на действие на английски

This European Standard describes the reference method used for type testing and in case of dispute for determining the resistance to wear of coarse aggregates (main text) and aggregates for railway ballast (Annex A). For other purposes, in particular factory production control, other methods may be used provided that an appropriate working relationship with the relevant reference method has been established. The sample is normally tested in a wet condition, but the test may also be carried out in a dry condition. The standard applies to natural, manufactured or recycled aggregates used in building or civil engineering. The reference test is performed with the addition of water. Annex B (informative) gives details of how the test can be performed without the addition of water. Annex C (informative) specifies the test performed with alternative narrow size fractions. Annexes D and E (informative) describes methods for determining the wear of fine aggregates. Precision data are given in Annex F (informative).

Технически комитет


ICS

Няма информация

ДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти