Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 60.00 - Подготовка за публикуване на БДС
Начало: 2020-11-27
Край:
Статус: Проект

Заглавие на български

Стъкло за строителството. Стъкло с покритие. Част 4: Стандарт за продукт Национално приложение (NA)

Заглавие на английски

Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard - National Аnnex (NA) to BDS ЕN 1096-4:2019

Област на действие на български

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на стъкла с покритие, пуснати на пазара като строителни продукти съгласно БДС EN 1096-4:2019. Този документ не противоречи на изискванията на БДС EN 1096-4:2019 и се отнася за информационното приложение ZA, като допълва таблица ZA.1. С него се правят национални допълнения и уточнения, като се вземат предвид климатичните и географските условия на страната, както и установените регионални и национални традиции и строителен опит. ЗАБЕЛЕЖКА: Номера на таблицата, съдържащата се в това национално приложение, отговаря на номера на съответната таблица в БДС EN 1096-4:2019, като пред номера са изписани буквите NА (National Аnnex).

Област на действие на английски

Няма информация

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти