Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-11-12
Край: 2021-01-25
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1097-7 CEN/TC 154

Заглавие на български

Изпитвания за определяне на механични и физични характеристики на скални материали. Част 7: Определяне плътността на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод

Заглавие на английски

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: Determination of the particle density of filler - Pyknometer method

Област на действие на български

В този стандарт е описан сравнителен метод за изпитване на типа и в случаи на спор, за определяне на плътността на частиците на фин пълнител чрез пикнометър. За други цели, по специално за производствен контрол, може да се използват други методи при условие, че е установена подходяща работна взаимовръзка със сравнителния метод.

Област на действие на английски

This document specifies the reference method used for type testing and in cases of dispute for the determination of the particle density of filler by means of a pyknometer. For other purposes, in particular factory production control, other methods can be used provided that an appropriate working relationship with the reference method has been established. NOTE Methods for determination of particle density of aggregates are specified in EN 1097 6. Annexes are included that specify the procedures for calibration of the pyknometer (Annex A) and determination of the density of the liquid used to determine the particle density of the filler (Annex B). Annex C (informative) contains precision data. WARNING - The use of this part of EN 1097 can involve hazardous materials, operations and equipment (such as liquids, dust, noise and heavy lifts). It does not purport to address all of the safety or environmental problems associated with its use. It is the responsibility of users of this document to take appropriate measures to ensure the safety and health of personnel and the environment prior to application of the standard, and fulfil statutory and regulatory requirements for this purpose.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти