Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 65.51 - Завършване публикуването на национално ниво (DOP)
Начало: 2020-10-27
Край: 2020-10-30
Статус: Действащ

Свързани международни стандарти
EN 12608-1:2016+A1:2020 CEN/TC 249

Заглавие на български

Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) за производство на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Профили от PVC-U със светла повърхност без покритие

Заглавие на английски

Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя класификациите, изискванията и методите за изпитване на профили без покритие от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) със светло оцветени повърхности, предназначени за производство на прозорци и врати. Стандартът се прилага за профили от PVC-U с колориметрични кординати на цветността, измерени на видимите повърхности, както следва: ― L* ≥ 82 (координати на цветност Y ≥ 60); ― минус 2,5 ≤ a* ≤ 5; ― минус 5 ≤ b* ≤ 15. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Терминът „прозорец” в този документ, поради редакционни причини, се използва за прозорец/врата. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Профили, изработени от материали от PVC-U, съдържащи усилващи материали (например стъклени влакна) не са част от областта на приложение на стандарта.

Област на действие на английски

This European Standard specifies the classifications, requirements and test methods for non-coated unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles with light coloured surfaces intended to be used for the fabrication of windows and doors. It is applicable to PVC-U profiles with the colorimetric co-ordinates measured on the visible surfaces, as follows: - L* ≥ 82 (chromaticity co-ordinate Y ≥ 60), - -2,5 ≤ a* ≤ 5, - -5 ≤ b* ≤ 15. NOTE 1 For editorial reasons in this document the term "window" is used for window/door. NOTE 2 Profiles made from PVC-U materials with reinforcements (e.g. glass fibres) are not part of this scope.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти