Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-09-24
Край: 2020-12-07
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1004-2 CEN/TC 53

Заглавие на български

Подвижни работни кули и кули за достъп от готови елементи. Правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции

Заглавие на английски

Mobile access and working towers made of prefabricated elements - Part 2: Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Област на действие на български

В този европейски стандарт са дадени правила и указания за изготвяне на ръководство с инструкции за подвижни кули за достъп и работни кули в съответствие с EN 1004. Този стандарт е предназначен за всички участници, включени в изготвянето на инструкции за използване, например: доставчици, съставители на технически спецификации, технически илюстратори, преводачи или други лица, ангажирани с работата по създаване и съставяне на такива инструкции за използване.

Област на действие на английски

This European standard gives rules and guidelines for the preparation of instructions manuals for mobile access and working towers in accordance with EN 1004. This standard is intended for all parties involved in the preparation of instructions for use, for example: Suppliers, technical writers, technical illustrators, translators or other people engaged in the work of conceiving and drafting such instructions for use.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти