Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 10.99 - Решение за приемане на новата тема
Начало: 2020-03-25
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12586 rev CEN/TC 252

Заглавие на български

Предмети за отглеждане на малки деца. Закопчалки за биберон. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

Заглавие на английски

Child care articles - Soother holder - Safety requirements and test methods

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изискванията за безопасност, които се отнасят до материалите за производство, производството, действието, опаковката и поставянето на етикети на закопчалките за биберон (вижте Приложение В1). Стандартът включва методи за изпитване на определените механични и химични изисквания. Всички продукти, чието предназначение е прикрепването на биберон за бебета и малки деца към друг продукт, попадат в обхвата на настоящия стандарт. В случаите, когато закопчалката за биберон е класифицирана като играчка или има съществена игрова стойност, освен на изискванията на настоящия стандарт, тя трябва да отговаря и на съществените изисквания за играчки, установени в Европейската Директива за играчки (88/378/ЕЕС).

Област на действие на английски

This European Standard specifies safety requirements relating to materials, construction, performance, packaging and labelling of soother holders (see B.1). It includes test methods for the mechanical and chemical requirements specified. All products that are intended to connect and disconnect a soother for babies and young children with any other product are included in the scope of this European Standard. The safety requirements of these other products are not considered in this standard. This European Standard is intended to provide safety requirements for soother holders. These are connecting devices with the holder at one end which retains the soother and the other end has a clasp that attaches to any other product e.g. the child’s garment. Where a soother holder has been classified as a toy or considered to have significant play value then the soother holder will have to meet the safety requirements for toys as stated in the Toy Directive 2009/48/EC [6] in addition to those in this European Standard. The addition of decorations or providing animal shaped fasteners should not automatically make the soother holder a toy; however the addition of a toy component to the soother holder will require that both the soother holder and the toy meet the safety requirements as stated in the Toy Directive. Where there is doubt concerning classification of a soother holder as a toy then advice should be sought from an EU Toy Notified Body or the Member State’s Competent Authority for toys (see B.2).

Технически комитет


ICS

Няма информация

ДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти