Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-06-16
Край: 2020-08-06
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 17521 CEN/TC 275

Заглавие на български

Хранителни продукти. Определяне на Alternaria токсини в семена от домати, пшеница и слънчоглед с пречистване чрез SPE и HPLC-MS/MS

Заглавие на английски

Foodstuffs - Determination of Alternaria toxins in tomato, wheat and sunflower seeds by SPE clean-up and HPLC-MS/MS

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира метод за определяне на пет Alternaria токсина в проби от пшеница, доматен сок и слънчогледово семе чрез течна хроматография с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS). Методът включва анализ на Aлтенуен (ALT), Aлтернариол токсин (AOH), Aлтернариол монометил етер (AME) в диапазона от 1 μg/kg до 100 μg/kg и тентоксин (TEN) в диапазона от 5 μg/kg до 500 μg/kg и тенуазонова киселина (ТеА) в диапазона от 10 μg/kg до 1000 μg/kg.

Област на действие на английски

This European Standard specifies a method for the determination of five Alternaria toxins in wheat, tomato juice and sunflower seed samples by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The method includes the analysis of Altenuene (ALT), Alternariol (AOH), Alternariol monomethyl ether (AME) in the range of 1 μg/kg to 100 μg/kg, and Tentoxin (TEN) in the range of 5 μg/kg to 500 μg/kg, and Tenuazonic acid (TEA) in the range of 10 μg/kg to 1000 μg/kg.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти