Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 10.99 - Решение за приемане на новата тема
Начало: 2020-02-10
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12020-1 rev CEN/TC 132

Заглавие на български

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

Заглавие на английски

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

Област на действие на български

Този документ специфицира техническите условия за контрол и доставка на пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063, произведени със и без термична преграда (виж фигури 1 и 2) и без допълнителна повърхностна обработка. Прецизните профили, включени в този стандарт, се различават от пресуваните профили за общо приложение, включени в EN 755-9, по следните характеристики: - предназначени са предимно за архитектурно приложение; - отговарят на по-строги изисквания по отношение състоянието на видимите повърхности; - максималният диаметър на описаната окръжност CD е 350 mm; - произвеждат се с по-малки допустими отклонения от размерите и формата. В случай, когато профилите са трудни за произвеждане и определяне на изисквания поради сложността на конструкцията им, може да се наложи да бъде постигнато специално споразумение между купувача и производителя. ЗАБЕЛЕЖКА: Влиянието на материала на термичната преграда върху допустимите отклонения от размера е обект на EN 12020-2, макар че самият материал на термичната преграда не е включен в този стандарт (виж EN 14024).

Област на действие на английски

This document specifies technical conditions for inspection and delivery of alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 extruded precision profiles manufactured with and without a thermal barrier (see Figures 1 and 2) and without further surface treatment. Precision profiles covered in this document are distinguished from extruded profiles for general applications covered in EN 755-9 by the following characteristics: - they are mainly for architectural applications; - they meet more stringent requirements regarding the surface condition of visible surfaces; - the maximum diameter of the circumscribing circle CD is 350 mm; - they are made to closer tolerances on dimensions and form. In the case of profiles, which, due to the complexity of their design are difficult to manufacture and specify, then special agreements between supplier and purchaser may need to be reached. NOTE The effect of the thermal barrier material on the dimensional tolerances is covered by EN 12020-2 although the actual thermal barrier material itself is not (see EN 14024).

Технически комитет


ICS

Няма информация

Директиви

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти