Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-05-07
Край: 2020-07-16
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 13434 CEN/TC 164

Заглавие на български

Устройства за защита на питейната вода от замърсяване от обратен поток. Механичен прекъсвач с регулиране на потока. Група G. Вид В

Заглавие на английски

Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Mechanical disconnector, hydraulic actuated - Family G, type B

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира размерите, физико-химичните свойства на материалите, конструкцията, хидравликата и механични и акустични характеристики на механичния прекъсвач с регулиране на потока Група G, Вид B. Този европейски стандарт е приложим за механичен прекъсвач с регулиране на потока в номинални размери от DN 8 до DN 250, предназначен за предотвратяване на връщането на вода, загубила първоначалните си санитарни и питейни качества (т.нар "замърсена вода" в този европейски стандарт), в системата за разпределение на питейна вода, когато налягането на последната е временно по-ниско, отколкото в замърсения водопровод. Настоящият европейски стандарт обхваща механичните прекъсвачи с регулиране на потока от PN 10, който са в състояние да работят без изменение или корекция: - при всяко налягане до 1 MPa (10 bar); - при всякакви промени в налягането до 1 MPa (10 bar); - в постоянна експлоатация при гранична температура от 65°C и 90°C за максимум 1 час. Той също така определя методите за изпитване и изискванията за проверка на тези характеристики, маркирането и презентация при доставка.

Област на действие на английски

This document specifies, the dimensional, the physical-chemical, the design, the hydraulic, the mechanical and the acoustic characteristics of mechanical disconnectors flow actuated Family G, type B. This document is applicable to mechanical disconnectors flow actuated in nominal sizes DN 8 up to DN 250, intended to prevent the return of water having lost its original sanitary and drinking qualities (called “polluted water” in this document), into the potable water distribution system whenever the pressure of the latter is temporarily lower than in the polluted circuit. This document covers the mechanical disconnector of PN 10 that are capable of working without modification or adjustment: - at any pressure up to 1,0 MPa (10 bar); - in permanent duty at a limit temperature of 65 °C and 90 °C for 1 h maximum. It specifies also the test methods and requirements for verifying these characteristics, the marking and the presentation at delivery.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти