Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 30.99 - Консенсус и консолидиране/Решение за изпращане на обществено допитване (UAP)
Начало: 2020-05-29
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 16923 CEN/TC 275

Заглавие на български

Хранителни продукти. Определяне на токсин Т-2 и токсин HT-2 в зърнени храни и продукти на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца, чрез LC-MS/MS след почистване със SPE

Заглавие на английски

Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва метод за определяне съдържанието на T-2 токсин и HT-2 токсин в зърнени храни и продукти, (например овес, предназначен за хранене на кърмачета и малки деца) с високоефективна течна хроматография (HPLC) в комбинация с масспектрометрия (MS/MS) след почистване с екстракция на твърдата фаза (SPE). Методът е валидиран за HT-2 токсин в овесено брашно на нива от 9,3 µg/kg и 28,1 µg/kg, овесени ядки на нива от 16,5 µg/kg и 21,4 µg/kg и зърнени закуски (съдържащи овесени ядки) на ниво от 8,1 µg/kg и за Т-2 токсин в овесено брашно на нива от 4,4 µg/kg и 8,3 µg/kg, овесени ядки на нива от 4,9 µg/kg и 6,6 µg/kg и зърнени закуски (съдържащи овесени ядки) на ниво от 3,5 µg/kg. Лабораторни опити са показали, че методът също е приложим за силно набъбващи материали (сухи зърнени каши и модифицирани нишестета), но те не са изследвани в проучването за валидиране на метода. Подробности са описани в точка 6.3. Методът може също да се прилага за овесени продукти при по-високи нива на Т-2 и НТ-2 токсините. В този случай, стъпките на разреждане трябва да се вземат предвид.

Област на действие на английски

This European Standard describes a method for the determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal based products e.g. oats, intended for nutrition of infants and young children by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS) after cleanup by solid phase extraction (SPE). The method has been validated for HT-2 toxin in oat flour at levels of 9,3 µg/kg and 28,1 µg/kg, oat flakes at levels of 16,5 µg/kg and 21,4 µg/kg, and breakfast cereals (containing oat flakes) at a level of 8,1 µg/kg and for T-2 toxin in oat flour at levels of 4,4 µg/kg and 8,3 µg/kg, oat flakes at levels of 4,9 µg/kg and 6,6 µg/kg and breakfast cereals (containing oat flakes) at a level of 3,5 µg/kg. Laboratory experiences have shown that the method is also applicable to highly swelling materials (dry cereal based porridges and modified starches), but these were not examined in the method validation study. Details are outlined in 6.3. The method can also be applied to oat-by-products at higher levels of T-2- and HT-2 toxin. In this case, the dilution steps need to be considered. The method can also be applied to cereals and cereal products for infants and young children based on e.g. wheat, barley, and rice. In this case, the method needs to be in-house-validated for each material. At the time of the interlaboratory study, planned range was 10 µg/kg to 100 µg/kg, and it is known from the pre-study that the method works well in the whole range, although final validation was only done in the range from 3,5 µg/kg to 28,1 µg/kg.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти