Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 40.10 - Превод на проекта на официалните езици (CEN)
Начало: 2020-05-11
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1253-8 CEN/TC 165

Заглавие на български

Водоприемници за сгради. Част 8: Подови водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор

Заглавие на английски

Gullies for buildings - Part 8: Trapped floor gullies with combined mechanical closure and water seal

Област на действие на български

Този европейски стандарт класифицира подови водоприемници за използване във вътрешността на сгради, дава насоки за местата на монтаж и определя изискванията за конструкцията, проектирането, експлоатационните характеристики и маркирането на фабрично направени водоприемници за сгради, независимо от материала, за използване в дренажни системи, изискващи комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор (наричани подови водоприемници). Забележка: Подовите водоприемници с комбинирано механично затваряне и хидравличен затвор не се обхващат от част 1, част 6, част 7. Тези продукти са предназначени за инсталиране само където: - сградата не надвишава общата височина на партер и три етажа над него.

Област на действие на английски

This document classifies floor gullies for use inside buildings, gives guidance for places of installation and specifies requirements for the construction, design, performance and marking of factory made gullies for buildings, irrespective of the material, for use in drainage systems requiring a trap with combined mechanical closure and water seal (referred to as floor gullies). Note: Floor gullies with combined mechanical closure and water seal are not covered by Part 1, Part 6, Part 7. These products are intended to be installed where: - the building does not exceed a ground-floor and three floors above.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти