Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 60.60 - Финализиран стандарт/Наличен окончателен текст (DАV)/Наличен международен стандарт ISO
Начало: 2020-05-27
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 13830:2015+A1:2020 CEN/TC 33

Заглавие на български

Окачени фасади. Стандарт за продукт

Заглавие на английски

Curtain walling - Product standard

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя характеристики на комплект окачени фасади предназначен за използване като външна обвивка на сградата, осигуряваща устойчивост на атмосферни влияния, безопасност при употреба и предоставя методи за изпитване/оценяване/ изчисляване, които са свързани с доказване на съответствието. Комплектът окачена фасада обхванат в този европейски стандарт не допринася за товароносимостта на строителната конструкция. Този стандарт се прилага за окачени фасади, които отнесени към площта на сградата, се отклоняват по вертикала до ± 15 ° от отвесните конструкции. Този стандарт е приложим за всички окачени фасади, включително за фиксирането. Окачените фасади съгласно този стандарт са предназначени да се използват като част от обвивката на сградата. Този европейски стандарт не включва: - покривни остъклени конструкции (остъклени наклонени покриви); - Фасади, изработени от сглобяеми бетонни панели като част от стената (виж EN 14992). ЗАБЕЛЕЖКА 1 Сглобяемите бетонни панели могат да се използват в комплекти за стени за окачени фасади като панели за пълнене. ЗАБЕЛЕЖКА 2. Този стандарт не покрива устойчивостта на структурно запечатаните стъклопакети.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements of curtain walling kit intended to be used as a building envelope to provide weather resistance, safety in use and energy economy and heat retention and provides test/assessments/calculation methods and compliance criteria of the related performances. The curtain walling kit covered by this standard should fulfil its own integrity and mechanical stability but does not contribute to the load bearing or stability of the main building structure, and could be replaced independently of it. This standard applies to curtain walling kit ranging from a vertical position to ± 15° from the vertical. Any sloping parts should be contained within the curtain walling kit. This standard is applicable to the whole of the curtain walling kits, including the fixings. Curtain walling according to this standard is intended to be used as part of the building envelope. This European Standard does not include: — “Patent glazing” (glazed sloping roofs) kits; — Roof glazing constructions; — Façades made of precast concrete panels as part of the wall (see EN 14992). NOTE 1 Precast concrete panels may be used in curtain walling kits as infill panels. NOTE 2 Durability of structural sealed glazing infills is not covered by this standard.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти