Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-05-07
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12697-25:2016/prA1 CEN/TC 227

Заглавие на български

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 25: Изпитване на циклично уплътняване

Заглавие на английски

Bituminous mixtures - Test methods - Part 25: Cyclic compression test

Област на действие на български

Този европейски стандарт съдържа три метода за изпитване (А1, А2 и В) за определяне на устойчивостта на пластична деформация на асфалтови смеси при изпитване на цикличен натиск с ограничение. Изпитването дава възможност да се сравнят различни смеси или да се провери приемливостта на дадена смес. Те не позволяват да се направи количествена прогноза за образуването на коловози в експлоатация. Методите за изпитване А1 и А2 описват метода за определяне характеристиките на пълзене на асфалтовите смеси посредством изпитване на едноосов цикличен натиск при наличие на известно ограничение. При това изпитване цилиндричното пробно тяло е предмет на циклично осово натоварване. Метод А2 се препоръчва за мастик асфалти, а Метод А1 за други асфалтови смеси. За да се постигне определено ограничение, диаметърът на натоварващата плоча се избира по-малък от този на пробата. Методът за изпитване В описва метода за определяне характеристиките на пълзене на асфалтовите смеси посредством изпитване на триосов цикличен натиск. При това изпитване цилиндрично пробно тяло се подлага на ограничаващо напрежение и циклично напрежение на натиск. Това изпитване най-често се използва за оценка и разработване на нови типове смеси. Този европейски стандарт се прилага за пробни тела, изготвени в лаборатория, или ядки, взети от пътна настилка. Максималният размер на добавъчния материал е 32 mm. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Ограничението на пробата е необходимо, за да се прогнозира поведението на образуване на коловози, особено за смесите с прекъсната зърнометрия с едра каменна фракция. ЗАБЕЛЕЖКА 2: С цел съгласуване с EN 13108 условията за изпитване са дадени в EN 13108-20.

Област на действие на английски

This European Standard specifies three test methods (A1, A2 and B) for determining the resistance of bituminous mixtures to permanent deformation by cyclic compression tests with confinement. The tests make it possible to rank various mixtures or to check on the acceptability of a given mixture. They do not allow making a quantitative prediction of rutting in the field to be made. Test methods A1 and A2 describe methods for determining the creep characteristics of bituminous mixtures by means of a uniaxial cyclic compression test with some confinement present. In this test a cylindrical test specimen is subjected to a cyclic axial stress. Method A2 is preferred for mastic asphalt and Method A1 for other asphalt mixtures. To achieve a certain confinement, the diameter of the loading platen is taken smaller than that of the test specimen. In test method A1, the test specimen is loaded by block-pulses whereas in method A2 haversine loading with rest time is applied. Test method B describes the method for determining the creep characteristics of bituminous mixtures by means of the triaxial cyclic compression test. In this test a cylindrical test specimen is subjected to a defined confining stress and a cyclic axial stress. This test is most often used for the purpose of evaluation and development of new types of mixtures. This European Standard applies to test specimens prepared in the laboratory or cored from the road. The maximum size of the aggregates is 32 mm. NOTE 1 Confinement of the test specimen is necessary to simulate realistic rutting behaviour, especially for gap-graded mixtures with a large stone fraction. NOTE 2 For the purpose of Type Testing, the test conditions are given in EN 13108-20.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти