Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Етап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-02-27
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 17462 CEN/TC 327

Заглавие на български

Фуражи: методи за вземане на проби и анализ. Определяне на радиоизотопите Йод-131, Цезий-134 и Цезий-137 във фуражи

Заглавие на английски

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed

Област на действие на български

Този стандарт описва метод за определяне на радиоактивността на Йод-131, Цезий-134 и Цезий-137 (Bq/kg) във фуража. Днес най-често използваният метод за идентификация и количествено определяне на радиоактивността от тези радиоизотопи в проби от фуражи е гама-спектрометрията с висока разделителна способност. Той се основава на FEP анализ на излъчените гама лъчи. В този стандарт са дадени общи насоки за приготвянето на проби от фураж, заедно с конкретна информация за гама-спектрометрия с висока разделителна способност на трите радиоизотопа Йодий-131, Цезий-134 и Цезий-137. Повече информация за тези и свързаните с тях теми можете да намерите в конкретни стандарти, посочени в този документ. Например, общи стандарти относно избора на оборудване, детектори и осигуряване на качеството за гама-спектрометрия могат да бъдат намерени в ISO 20042: 2016. Настоящият стандарт има за цел да допълни съществуващите стандарти. Този стандарт съдържа информация, специфична за трите радиоизотопа, които обхваща.

Област на действие на английски

This standard describes a method of Iodium-131, Caesium-134 and Caesium-137 massic activity (Bq/kg) determination in animal feed. Today, the most commonly used method for identification and quantification of radioactivity from these radionuclides in feed samples is high-resolution gamma-ray spectrometry. It is based on analysis of full-energy peaks (FEP) of the emitted gamma rays. Therefore, care should be taken to use appropriate energy and efficiency calibrations for each detector and test portion used. In this standard, general guidance on the preparation of feed samples is provided together with specific information on high resolution gamma-ray spectrometry of the three radionuclides Iodium-131, Caesium-134 and Caesium-137. More information on these and related topics can be found in specific standards referred to in this document. For example, generic advice on the equipment selection, detectors and quality assurance for gamma-ray spectrometry can be found in ISO 20042:2016. The current standard aims to be complementary to existing standards, as an aid to laboratory practitioners that are faced with a situation, which requires response to the current topic without having to go through and interpret standards with general descriptions of gamma-ray spectrometry in order to measure in a standardised way. This standard contains information specific to the three radionuclides that it covers. Examples are provided in Annex …(to be added).

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти