Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-06-30
Край: 2020-09-10
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12873-2 CEN/TC 164

Заглавие на български

Влияние на веществата в питейната вода. Влияние на миграцията. Част 2: Метод за изпитване на продукти, произведени на строителната площадка, несъдържащи метал и цимент

Заглавие на английски

Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 2: Test method for non-metallic and noncementitious site-applied materials

Област на действие на български

Този европейски стандарт специфицира процедура за определяне на миграцията на вещества от неметални и нецементиращи материали произведени на строителната площадка за употреба при контакт с вода, предназначена за консумация от човека. Той е приложим за материали произведени на строителната площадка, предназначени за използване при различни условия за транспортиране и съхранение на вода, предназначена за консумация от човека, включително сурова вода, използвана за производството на вода, предназначена за консумация от човека. Тя обхваща извличането чрез вода на съставките от тези материали след тяхното приложение на място. Стандартът е приложим за материали, чиито физични или химични свойства се променят по време на или след нанасяне на място, като покрития, бои и лепила. Освен това са включени, някои материали, прилагани на място, които не се променят по такъв начин, напр. също са включени греси или смазки.

Област на действие на английски

This document specifies a procedure to determine the migration of substances from non-metallic and non-cementitious site-applied materials for use in contact with water intended for human consumption. It is applicable to site-applied materials intended to be used under various conditions for the transport and storage of water intended for human consumption, including raw water used for the production of water intended for human consumption. It covers the extraction by water of substances from these materials after their application on site. The document is applicable to materials whose physical or chemical properties alter during or after on-site application, such as coatings, paints, and adhesives. In addition, some site-applied materials that do not change in such a manner, e.g. greases or lubricants, are also included.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти