Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-10-08
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12063 CEN/TC 288

Заглавие на български

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени

Заглавие на английски

Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls

Област на действие на български

В този стандарт са определени изисквания, препоръки и информация относно изпълнението на конструкция на постоянни или временни шпунтови стени и работата с оборудването и материалите. В него няма изисквания и препоръки за монтаж за специални части на конструкцията, като почвени анкери и тръби, които са обхванати от други стандарти.

Област на действие на английски

This Standard specifies requirements, recommendations and information concerning the execution of permanent or temporary sheet pile wall structures and the handling of equipment and materials. It does not give requirements and recommendations for the installation of specific parts of the structure such as ground anchorages and piles which are covered by other codes. It applies only to steel sheet pile walls, combined walls, high modulus walls, synthetic sheet pile walls (composite), concrete and timber sheet pile walls. Composite structures such as Berliner walls and sheet pile walls in combination with shotcrete, are not the subject of this standard.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти