Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-06-18
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1018 CEN/TC 164

Заглавие на български

Химични продукти, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Калциев карбонат

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за калциев карбонат, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките на калциевия карбонат и посочва изискванията и съответните методи за изпитване на калциев карбонат. Той дава информация за неговото използване при пречистване на вода.

Област на действие на английски

This European Standard is applicable to calcium carbonate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of calcium carbonate and specifies the requirements and the corresponding test methods for calcium carbonate. It gives information on its use in water treatment.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти