Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качеството



Етап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-06-01
Край: 2020-08-06
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12174 CEN/TC 164

Заглавие на български

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев хексафлуоросиликат

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за натриев хексафлуоросиликат, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките на натриевия хексафлуоросиликат и посочва изискванията и съответните методи за изпитване на натриев хексафлуоросиликат. Той дава информация за неговото използване при пречистване на вода. Също така, той определя правилата, свързани с безопасността при работа и използване на натриевия хексафлуоросиликат (виж приложение В).

Област на действие на английски

This document is applicable to sodium hexafluorosilicate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium hexafluorosilicate and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hexafluorosilicate. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of sodium hexafluorosilicate (see Annex B).

Технически комитет


ICS



Директиви

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти