Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-06-01
Край: 2020-08-06
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12124 CEN/TC 164

Заглавие на български

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев сулфит

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за натриев сулфит, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките и посочва изискванията към натриевия сулфит и препраща към съответстващите аналитични методи. Той дава информация за неговото приложение при пречистване на вода

Област на действие на английски

This document is applicable to sodium used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of sodium sulfite and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти