Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-06-01
Край: 2020-08-06
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12126 CEN/TC 164

Заглавие на български

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Втечнен амоняк

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за течен амоняк, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките и посочва изискванията към течния амоняк и препраща към съответстващите аналитични методи. Той дава информация за неговото приложение при пречистване на вода. Също така, той определя правилата, свързани с безопасността при работа и използване на течния амоняк (виж приложение В)

Област на действие на английски

This document is applicable to liquefied ammonia used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of liquefied ammonia and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment. It also determines the rules relating to the safe handling and use of liquefied ammonia (see Annex B).

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти