Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.20 - Начало на обществено допитване/Начало на паралелно обществено допитване (ENQ/ DIS)
Начало: 2020-05-28
Край: 2020-07-30
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12121 CEN/TC 164

Заглавие на български

Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев дисулфит

Заглавие на английски

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за натриев дисулфит, който се използва за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека. Той описва характеристиките на натриевия дисулфит и посочва изискванията и съответните методи за изпитване на натриев дисулфит. Той дава информация за неговото приложение при пречистване на вода. Също така, той определя правилата, свързани с безопасността при работа и използване (на натриевия дисулфит) (виж приложение В)

Област на действие на английски

This document is applicable to sodium disulfite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium disulfite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium disulfite. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex B).

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти