Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: 50.60 - Край на официално гласуване/Край на паралелно официално гласуване
Начало: 2020-07-07
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 14960-3 CEN/TC 136

Заглавие на български

Надуваеми съоръжения за игра. Част 3: Допълнителни изисквания за безопасност и методи за изпитване на надуваеми площадки за игра

Заглавие на английски

Inflatable play equipment - Part 3: Additional safety requirements and test methods for snappies

Област на действие на български

Този европейски стандарт е приложим за надуваеми съоръжения за игра, предназначени за употреба от деца до 14 години, при индивидуално или колективно използване. Тази част на стандарта определя допълнителни изисквания за безопасност на надуваеми площадки за игра, при които основните функции са подскачане и пързаляне. Той определя мерки за справяне с рисковете и намаляване на инцидентите с потребители, и е предназначен за тези, които участват в проектирането, производството и доставката на надуваеми съоръжения за игра. Стандартът определя информацията, която се предоставя със съоръженията. Изискванията са изготвени въз основа на рисковите фактори от наличната информация. Този стандарт определя изискванията, които ще предпазят детето от опасности, които не могат да бъдат предвидени при използване на съоръженията по предназначение или по начин, който може да бъде очакван. Този стандарт не е приложим за надуваеми съоръжения за водна игра и отдих, надуваеми играчки за употреба в домашни условия, сгради, поддържани от въздух, надуваеми уреди за защита, надуваеми уреди за спасителни цели или други видове надуваеми играчки, при които основната функция не е подскачане или пързаляне.

Област на действие на английски

This document is applicable to inflatable play equipment intended for use by children fourteen years and under, both individually and collectively. This part of the standard specifies additional safety requirements for snappies for which the primary activities are climbing and sliding. It sets measures to address risks and also to minimize accidents to users for those involved in the design, manufacture and supply of inflatable play equipment. It specifies information to be supplied with the equipment. The requirements have been laid down bearing in mind the risk factor based on available data. This document specifies requirements to protect a child from hazards that he or she might be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated. This document is not applicable to inflatable water-borne play and leisure equipment, domestic inflatable toys, air-supported buildings, inflatables used solely for protection, inflatables used for rescue, or other types of inflatable toys where the primary activity is not bouncing or sliding.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти