Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-12-05
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 1063 CEN/TC 129

Заглавие на български

Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на куршуми

Заглавие на английски

Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack

Област на действие на български

Този документ определя изискванията за експлоатационните показатели и методите за изпитване за класификация на устойчивостта на куршуми на стъкло (състоящо се от един или повече слоеве стъкло) и стъклопластични композити. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Терминът „остъкляване, устойчиво на куршуми“ се отнася за продукти, които имат очевидните характеристики на стъклото, но се разбира, че включва и пластови изделия от стъкло и пластмаси и в някои случаи и стъклопакети. Този документ се отнася за: - нападение с пистолети, пушки и карабини; - остъкляване на сгради, за вътрешна и външна употреба; - самият остъкляващ продукт, при условие че е фиксиран правилно; ЗАБЕЛЕЖКА 2: Защитата, осигурена от устойчивото на куршуми остъкляване, зависи не само от самия продукт, но и от конструкцията и фиксирането на стъклото.

Област на действие на английски

This document specifies performance requirements and test methods for the classification of the bullet-resistance of glass (consisting of one or more layers of glass) and glass/plastic composites. NOTE 1 The term "bullet-resistant glazing" applies to products that have the obvious characteristics of glass, but it is understood to include also laminated products of glass and plastics and in some saces, insulating glass units. This document applies to: - attack by handguns, rifles and shotguns; - glazing in buildings, for interior and exterior use; - the glazing product itself, assuming proper fixing; NOTE 2 The protection provided by bullet-resistant glazing depends not only on the product itself, but also upon the design and fixing of the glass.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти