Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-12-12
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 15685 CEN/TC 33

Заглавие на български

Строителен обков. Брави, ключалки и заключващи елементи. Изисквания и методи за изпитване (prEN 15685)

Заглавие на английски

Building hardware - Requirements and test methods - Multipoint locks, latches and locking plates - Characteristics and test methods

Област на действие на български

1.1 Включва Този европейски стандарт определя характеристиките на продукта и методите за изпитване за дълготрайност, якост, сигурност и функционалност на механично управлявани многоточкови ключалки и техните заключващи елементи: а) за използване при врати в сгради; б) за използване във врати за отделяне на огън и дим, оборудвани с устройства за затваряне на врати, за да могат тези врати да се затварят надеждно и по този начин да се постигне самозатваряне в случай на пожар; и в) за използване на заключени пожарни врати за поддържане на противопожарната цялост на вратата. Този европейски стандарт обхваща механично управлявани многоточкови брави, техните заключващи елементи, които са произведени или пуснати на пазара в тяхната цялост от един производител или произведени от повече от един производител, или сглобени от възли, произведени от повече от един производител и проектирани да бъдат използван в комбинация. 1.2 Не включва Оценката на приноса на продукта към огнеустойчивостта на специфични огнеустойчиви и / или димоустойчиви комплекти врати е извън обхвата на този европейски стандарт. Този европейски стандарт не е приложим за механични / електромеханични цилиндри, дръжки, брави за прозорци, катинари, брави за сейфове, брави за мебели или брави за затвори. Този европейски стандарт не включва бравите или техните заключващи елементи, които са посочени в EN 12209.

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics and test methods of mechanically operated multipoint locks and their locking plates: a) for use in doors in buildings; b) for use on fire and smoke compartmentation doors fitted with door closing devices, to enable such doors to close reliably and thus achieve self-closing in the event of fire; c) for use on locked fire doors to maintain the fire integrity of the door assembly. This document covers multipoint locks their locking plates which are either manufactured and placed on the market in their entirety by one producer or assembled from sub-assemblies produced by more than one producer and designed to be used in combination. This document does not cover assessment of the contribution of the product to the fire resistance of specific fire resistance and/or smoke control door set assemblies. This document is not applicable to mechanical/electromechanical cylinders, handles, locks for windows, padlocks, locks for safes, furniture locks or prison locks. This document does not specify mechanically operated locks or their locking plates which are specified by EN 12209.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти