Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Етап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-06-04
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 17425 CEN/TC 275

Заглавие на български

Хранителни продукти. Определяне на алкалоиди на моравото рогче в зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти чрез високоефективна течна хроматография (HPLC), съчетана с тандемна масспектрометрия (MS/MS) след почистване чрез дисперсионна екстракция в твърда фаза (dSPE)

Заглавие на английски

Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and HPLC-MS/MS

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва метод за определяне на алкалоиди на моравото рогче (ергометрин, ерготамин, ергозин, ергокристин, ергокриптин, ергокорнин и техните епимери) в зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти чрез високоефективна течна хроматография (HPLC), съчетана с тандемна масспектрометрия (MS/MS) след почистване чрез екстракция в твърда фаза (SPE).

Област на действие на английски

This document describes a method for the determination of the sum total of six ergot alkaloids (ergocornine, ergometrine, ergocristine, ergotamine, ergosine and ergocryptine) and their inine epimer pairs by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) after clean-up by dispersive solid phase extraction (SPE). The method has been validated for cereals and cereal-based food products. The method has been validated in the range 13,2 µg/kg to 168 µg/kg for the sum of the twelve ergot alkaloids, in rye flour, rye bread and cereal products (breakfast cereal, infant breakfast cereal, and crispbread) that contained rye as an ingredient, as well as seeded wholemeal flour and a barley and rye flour mixture. Method performance was satisfactory in the range 24,1 µg/kg to 168 µg/kg, however at lower concentrations RSDR values were greater than 44 %, and HorRat values exceeded 2,0, indicating the method may not be fully suitable at concentrations below 24 µg/kg for sum of ergot alkaloids, although it is suitable for screening at these concentrations. Method performance may be improved by inclusion of an isotopically labelled internal standard, but this was not available at the time of the method validation study.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти