Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-09-30
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 115-2 CEN/TC 10

Заглавие на български

Безопасност на ескалатори и подвижни пътеки. Част 2: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки

Заглавие на английски

Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks

Област на действие на български

1.1 Този документ дава правила за безопасност на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки с цел достигане на еквивалентно ниво на безопасност с това на новите инсталирани ескалатори и подвижни пътеки. ЗАБЕЛЕЖКА: Поради разположението, например на съществуващата машина или предназначението на сградата може да не е възможно при всички случаи да се постигне съвременно ниво на безопасност. Въпреки всичко целта е да се повиши нивото на безопасност доколкото е възможно това. 1.2 Този стандарт се отнася за повишаване на безопасността на съществуващи ескалатори и подвижни пътеки за: a) ползватели; b) персонала за поддържане и проверки c) лицата в страни от ескалаторите или подвижните пътеки (но в непосредствена близост); d) упълномощени лица. 1.3 Този стандарт не се прилага за: a) безопасност по време на транспортиране, монтиране, ремонти и демонтиране на ескалатори и подвижни пътеки; b) ескалатори, движещи се по спирала; c) подвижни пътеки с ускоряване на движението. Обаче този стандарт може да се използва като основа.

Област на действие на английски

This document gives rules for improving the safety of existing escalators and moving walks with the aim of reaching an equivalent level of safety to that of a newly installed escalator and moving walk by the application of today’s state of the art for safety. NOTE Due to situations such as the existing machine or building designs, it may not be possible in all cases to reach today’s state of the art for safety. Nevertheless the objective is to improve the level of safety wherever possible. This document includes the improvement of safety of existing escalators and moving walks for: a) users; b) maintenance and inspection personnel; c) persons outside the escalator or moving walk (but in its immediate vicinity); d) authorised persons. This document is not applicable to: a) safety during transport, installation, repairs and dismantling of escalators and moving walks; b) spiral escalators; c) accelerating moving walks. However, this document can usefully be taken as a reference basis.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти