Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 60.55 - Начало на финализиране на стандарта/Ратификация (DOR)
Начало: 2020-03-07
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 17362:2020 CEN/TC 327

Заглавие на български

Фуражи: методи за вземане на проби и за анализ. Определяне на пентахлорфенол (PCP) във фуражни суровини и комбинирани фуражи чрез течна хроматография с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS)

Заглавие на английски

Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and compound feed by LC-MS/MS

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва лабораторен метод за определяне на съдържанието на пентахлорфенол във фуражни суровини и комбинирани фуражи, като се използва течна хроматография с тандемна масспектрометрия (LC-MS/MS). Гума гуар, дестилати на мастни киселини и фуражи са избраните матрици и описаният метод е в състояние да измерва пентахлорфенол при таргетно ниво 10 μg/ kg в тези три матрици.

Област на действие на английски

This document specifies a liquid chromatographic method with triple-quadrupole mass spectrometry (MS/MS) detection for the determination of pentachlorophenol (PCP) in feed materials and animal feed. The limit of quantitation (LOQ) for the PCP determination in guar gum, fatty acid distillates (FAD) and animal feed is 10 µg/kg. Individual laboratories are responsible for ensuring that the equipment that they use will achieve this limit of quantification. The method is validated in an international collaborative trial for pentachlorophenol in compound feed, guar gum and fatty acid distillate in the range between 9 µg/kg and 22 µg/kg. The results of the collaborative trial, in which 16 laboratories participated, have shown that the method is applicable for the determination of PCP in compound feed, guar gum and FAD at the desired limit of 10 µg/kg. Satisfactory results were obtained for one compound feed sample, guar gum and the two FAD samples (HorRat <2), while for the second compound feed sample a HorRat value of 2,2 was obtained.

Технически комитет


ICSДирективиПодходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти