Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 60.60 - Финализиран стандарт/Наличен окончателен текст (DАV)/Наличен международен стандарт ISO
Начало: 2020-02-26
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12697-28:2020 CEN/TC 227

Заглавие на български

Асфалтови смеси. Методи за изпитване. Част 28: Подготовка на проби за определяне съдържанието на свързващо вещество, съдържанието на вода и зърнометричния състав

Заглавие на английски

Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading

Област на действие на български

Този европейски стандарт описва методи за подготовка на порции за изпитване с цел определяне на съдържанието на свързващо вещество, на вода и на зърнометричния състав на проби от асфалтови смеси, ако пробата, предоставена в лабораторията, има маса, която е по-голяма или равна на четири пъти увеличената порция за изпитване.

Област на действие на английски

This document describes test methods for preparing test portions for the determination of the binder, water content and grading of samples of bituminous mixtures, when the sample submitted to the laboratory has a mass greater than or equal to four times the test portion.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти