Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-07-08
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
FprEN 12225 CEN/TC 189

Заглавие на български

Геотекстил и подобни на геотекстил продукти. Метод за определяне на микробиологичната устойчивост при изпитване чрез влагане в почва

Заглавие на английски

Geosynthetics - Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

Област на действие на български

Този стандарт описва метод за определяне на микробиологичната устойчивост на геотекстил и подобни на геотекстил продукти чрез влагане в почва. Той не описва точно за кои продукти или в кои приложения изпитването чрез влагане в почви се изисква. Освен това е задължителна препратка към CR ISO 13434.

Област на действие на английски

This document specifies a method for the determination of the microbiological resistance of geosynthetics including those of natural fibres and biodegradable polymers by a soil burial test. NOTE Experience and exhumation of geosynthetics which had performed successfully, in some cases for more than two decades, indicate that geosynthetics made out of synthetic materials are generally resistant against microbial initiated decay. It can therefore be expected that most of these products commercially available at the present time will pass the soil burial test successfully and it is probably not necessary to submit them all to this test independent of their function. However, if the requirements for appropriate functioning of the geosynthetics demand proof of microbiological resistance or if they are manufactured from newly developed polymers whose resistance is in any doubt, the soil burial test can provide additional information.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти