Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2020-10-22
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12004-1 CEN/TC 67

Заглавие на български

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

Заглавие на английски

Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Essential characteristics and AVCP

Област на действие на български

Този документ е приложим за следните три вида лепила за керамични плочки, т.е. циментови за вътрешно и външно полагане на плочки, дисперсни и лепила на основа реакционна смола за вътрешна и външна облицовка на стени и подове. Този документ определя съществените характеристики и съответните прагови нива за лепила за керамични плочки. Той също така определя принадлежащите методи за изпитване, оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP). ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ не установява критерии или препоръки за проектиране и полагане на керамични плочки.

Област на действие на английски

This document is applicable to the following three types of adhesives for ceramic tiles, i.e. cementitious ones for internal and external tile installations, dispersion and reaction resin ones for internal tile installations, on walls and floors. This document specifies the essential characteristics and the respective threshold levels of the adhesives for ceramic tiles. It also specifies the appurtenant test methods and the assessment and verification of constancy of performance (AVCP). NOTE This document does not provide criteria or recommendations for the design and installation of ceramic tiles.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти