Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеЕтап: 45.99 - Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN)
Начало: 2020-06-11
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12453:2017/prA1 CEN/TC 33

Заглавие на български

Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Безопасност при употреба на механизирани врати. Изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods

Област на действие на български

Този европейски стандарт определя изисквания и методи за изпитване на безопасност при употреба на всички видове механизирани врати, врати за гаражи и бариери включително техните компоненти, предназначени за инсталиране в области достъпни на лица и за които основното предназначение, е да осигури безопасен достъп на превозни средства, придружени или управлявани от лица до промишлени, търговски или жилищни помещения. Този европейски стандарт обхваща също механизирано задвижвани вертикално врати за търговски обекти, които са предназначени основно за достъп на лица отколкото за превозни средства. Този европейски стандарт се отнася за всички значими опасности, опасни ситуации и събития свързани с експлоатацията на механизирано задвижваните врати, както са определени в приложение С. Европейският стандарт не се прилага за: врати за асансьорите; - вратите за превозните средства; - блиндирани врати - врати за животни; - текстилни завеси за театър; - хоризонтално движещи врати предназначена основно за използване от пешеходци; жп бариери; - бариери Този европейски стандарт не се прилага също, за врати произведени преди датата на публикуване на този стандарт. Изисквания за специфични характеристики (като пожароустойчивост, устойчивост на дим, акустични характеристики, за авариен изход, устойчивост на взлом или топлоизолация и т.н.) не са определени в този стандарт.

Област на действие на английски

This European Standard specifies requirements and test methods for the safety in use of power operated door, gate and barrier, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended use is giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. This European Standard also covers power operated vertically moving commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles, used in retail premises which are mainly provided for goods protection. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the power operation of industrial, commercial and garage doors, and gates when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable as identified in Clause 4. All lifetime phases of the machinery including transportation, assembly, dismantling, disabling and scrapping are considered by this standard. This European Standard does not apply to - lock gates and dock gates; - doors on lifts; - doors on vehicles; - armoured doors; - doors mainly for the retention of animals, unless they are at the site perimeter ; - theatre textile curtains; - horizontally moving power operated doors mainly intended for pedestrian use; - doors outside the reach of people (such as crane gantry fences); - railway barriers; - barriers intended solely for use by pedestrians; - barriers used solely for vehicles on motorways. Whenever the term "door" is used in this document, it shall be deemed to cover the full scope of types and variances of doors, gates and barriers in the scope of this Standard. This European Standard does not deal with any specific requirements on noise emitted from power operated door, gate and barrier, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended use is giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises as their noise emission is not considered to be a relevant hazard. NOTE Noise emission of power operated doors is not a significant hazard for the users of these products. It is a comfort aspect. This European Standard is not applicable to machinery which are manufactured before the date of publication of the standard.

Технически комитет


ICSДирективиСвързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти