Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиЕтап: 60.55 - Начало на финализиране на стандарта/Ратификация (DOR)
Начало: 2020-09-14
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
EN 12569:2020 CEN/TC 69

Заглавие на български

Промишлена арматура. Арматура за процеси в химическа и нефтохимическата промишленост. Изисквания и изпитвания

Заглавие на английски

Industrial valves - Valves for chemical and petrochemical process industry - Requirements and tests

Област на действие на български

Този документ се прилага за арматура с DN 15 и по-големи, изработени от метални материали за химически и нефтохимически инсталации. Той съдържа допълнителни изисквания към тези, които се съдържат в съответните европейски стандарти за продукти (например EN 593, EN 1349) и EN 16668. Използването на кодове за проектиране или технически правила, различни от описаните в европейските продуктови стандарти, подлежи на съгласуване с купувача. Изделията за контрол на процесите и предпазните аксесоари не са предмет на този документ.

Област на действие на английски

This document applies to valves of DN 15 and larger, made of metallic materials for chemical and petrochemical plants. It contains additional requirements to those contained in the relevant European product standards (e.g. EN 593, EN 1349) and EN 16668. The use of design codes or technical rules other than described by European product standards is subject to agreement with the purchaser. Process control devices and safety accessories are not subject of this document.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Подходящ за малки и средни предприятия (МСП)

Да

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти