Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-12-12
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 12209 CEN/TC 33

Заглавие на български

Строителен обков. Брави и ключалки с механично задвижване. Изисквания и методи за изпитване

Заглавие на английски

Building hardware - Mechanically operated locks and locking plates - Characteristics and test methods

Област на действие на български

1.1 Включва Този европейски стандарт определя характеристиките на продукта и методите за изпитване на механично задвижвани брави и техните заключващи планки: а) за използване при врати в сгради; б) за използване в пожароизвестители и врати за отделяне на дим, снабдени с устройства за затваряне на врати, за да могат такива врати да се затварят надеждно и по този начин да се самозатварят в случай на пожар; и в) за използване върху заключени противопожарни врати, за да се запази противопожарната цялост на модула на вратата. Този европейски стандарт обхваща механично задвижвани блокировки, чиито заключващи планки се произвеждат или пускат на пазара в тяхната цялост от един производител или се произвеждат от повече от един производител или се сглобяват от монтажни възли, произведени от повече от един производител и предназначени за използване в комбинация. 1.2 Не включва Оценката на приноса на продукта към противопожарната устойчивост на специфични пожароустойчиви и / или комплекти за защита от дим е извън обхвата на този европейски стандарт. Този европейски стандарт не е приложим за механично / електромеханично патрони, дръжки, брави за прозорци, катинари, брави за сейфове, ключалки за мебели или брави. Този европейски стандарт не определя ключалки Multipoint или техните заключващи планки, които са посочени в prEN 15685.

Област на действие на английски

This document specifies product characteristics and test methods of mechanically operated locks and their locking plates: a) for use in doors in buildings; b) for use on fire and smoke compartmentation doors fitted with door closing devices, to enable such doors to close reliably and thus achieve self-closing in the event of fire; c) for use on locked fire doors to maintain the fire integrity of the door assembly. This document covers mechanically operated locks, their locking plates which are either manufactured and placed on the market in their entirety by one producer or produced by more than one producer, or assembled from sub-assemblies produced by more than one producer and designed to be used in combination. This document does not cover assessment of the contribution of the product to the fire resistance of specific fire resistance and/or smoke control door set assemblies. This document is not applicable to mechanically/electromechanically cylinders, handles, locks for windows, padlocks, locks for safes, furniture locks or prison locks. This document does not specify multipoint locks or their locking plates which are specified by prEN 15685.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти