Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиЕтап: 40.60 - Край на общественото допитване/Край на паралелно обществено допитване
Начало: 2019-07-04
Край:
Статус: Проект

Свързани международни стандарти
prEN 14654-1 CEN/TC 165

Заглавие на български

Отводнителни и канализационни системи извън сгради. Управление и контрол на дейностите. Част 1: Общи изисквания

Заглавие на английски

Drain and sewer systems outside buildings - Management and control of activities - Part 1: General requirements

Област на действие на български

В този европейски стандарт са установени изисквания за управление и контрол на дейности по отводнителни и канализационни системи извън сгради и са определени изисквания за създаване и въвеждане на работни програми, както и за избор на методи. В този документ са обхванати управлението и контрола на дейностите. Той е приложим за отводнителни и канализационни системи от мястото, където отпадъчните води напускат сграда, покривна отводнителна система или пътна настилка до мястото, където се вливат в инсталация за обработка на отпадъчни води или в приемен резервоар. Отводняването и канализацията под сградите са включени при условие, че не са част от отводнителната система на сградата.

Област на действие на английски

This European Standard establishes requirements for the management and control of activities in drain and sewer systems outside buildings and specifies requirements for development and implementation of work programmes, and the selection of techniques. This document covers general requirements for the management and control of activities. It is applicable to drain and sewer systems from the point where wastewater leaves a building, roof drainage system, or paved area, to the point where it is discharged into a wastewater treatment plant or receiving water body. Drains and sewers below buildings are included provided that they do not form part of the drainage system of the building.

Технически комитет


ICSДирективи

Няма информация

Свързани документи

Трябва да бъдете член на Техническия комитет, за да имате достъп до проектната документация. Ако вие сте член на този технически комитет, трябва да влезете, за да видите документите. Вход за членове и експерти